Toplumsal Gelişim Projeleri

Ana sayfa / Toplumsal Gelişim Projeleri

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ 
TOPLUMSAL GELİŞİM PROJELERİ

PROJE KAPSAMI

Toplumlar bireyler tarafından oluşur. Dolayısıyla bir toplumu oluşturan bireyler ne kadar sağlıklı, huzurlu ve mutluysa o toplumun gelişimi de o ölçüde iyi olur.

Gelişmiş, güçlü ve mutlu bir toplumun parçası olmakta her bireyin arzusudur. Deneyimsel Tasarım Öğretesi toplumsal gelişim projeleri işte bu arzuyu hedefe çevirebilmek ve bu arzuya katkı sağlamak için dizayn edilmiştir. Proje kapsamında toplumun en küçük birimi olan aile kavramı ele alınmaktadır. Aile içerisinde oluşan problemlerin nedenleri ve bu problemlere yönelik çözümlerin neler olduğu aktarılmaktadır.

PROJE KİMLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR

Deneyimsel Tasarım Öğretisi Strateji Tasarımcılığı Eğitmen Eğitimi almış veya almakta olan eğitimciler tarafından düzenlenmektedir. Bu eğitmenler farklı yaş, kültür, ekonomi ve mesleki deneyime sahip bireylerden oluşmaktadır. Bu farklılıklar almış oldukları eğitimler sonucunda tek bir sunum dili haline gelmektedir. Böylelikle katılımcıların sıkılmadan faklı kişilerden dinleyeceği bir seminer programı düzenlenmektedir.        

PROJE KAPSAMINDA HANGİ KONULAR ELE ALINMAKTADIR

Proje aileler yönelik tasarlandığından dolayı konu seçimleri de aileye yönelik dizayn edilmiştir. Hepimizin özlediği ve istediği o aile saadetinin nasıl sağlanabileceği ve buna engel olan problemlerin neler olduğundan bahsedilmektedir. Hiç kimse boşanmak için evlenmez, hiç kimse problemim olsun diye çocuk dünyaya getirmez. Her isteğimizin başında olumlu ve iyi sonuç alma isteği vardır. Bundan dolayı evlenir ve çocuk sahibi oluruz. Bir süre geçtikten sonra isteklerimiz ve karşılaştığımız sonuçlar arasında olumsuzluk olunca mutsuz oluruz. Kendimize neden böyle oldu sorusunu sorarız. Çoğu zamanda cevabını bulamayız. İşte bu projede yaşanan bu sorunlara ve cevapsız sorulara yanıt verecek eğitim içerikleri hazırlanmıştır. Hazırlanan içerik Deneyimsel Tasarım Öğretisi eğitim içeriklerinden oluşmaktadır. Oluşturulan içeriğe Ailede Huzur Semineri adı verilmektedir. Peki, Ailede Huzur Semineri içerikleri neyi kapsar?