DTÖ Seminerler

Nedir İlişkilerde Ustalık Semineri ?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi İlişkilerde Ustalık Programı, kolayca anlaşılabilen, hemen hayatınıza alabileceğiniz, faydasını tüm ilişkilerinizde görebileceğiniz ve yine tüm ilişkilerinizde kullanabileceğiniz üst versiyon bir programdır.

“Bireyin iç dinamikleri yanlışsa, doğru bir ilişki kuramaz. Zaafları, bağımlıkları, aşırılıkları ve takıntıları onun sağlıklı ilişki kurmasına engel olur. Bu durum bireylerde çözümsüzlük hissiyatı oluşturur ve kaygı problemleri yaşamaya başlar ve mutsuz olur. İlişkilerde aradığı güveni, mutluluğu bulmakta zorlanır. Bu sorunları aşabilmek için, İlişkilerde Ustalık Semineri tavsiye edilir.

İLİŞKİLERDE USTALIK SEMİNER KONULARINDAN BAZILARI;

 • Deneyimsel Tasarım Öğretisi Nedir?
 • İletişim ve İlişkilerin Gerçeği
 • İletişimin Biçimsel ve İçeriksel Çeşitleri (Algılama ve Aktarma)
 • İlişkilerin Yasası
 • Genel İletişim Stratejileri ve İkna Edebilme Yöntemleri
 • İlişkilerde Bedel
 • İlişkilerde Beklenti Yönetimi
 • İletişimin Kalitesi ve Üç Boyutlu İletişim
 • Sahne Sunum Becerileri

İlişkilerde Ustalık Seminer Programının Kuruma Kazanımları Neler?

 • İlişkilerde Ustalık Semineri; çalışan memnuniyeti, iş birliği ve sadakatini olumlu etkiler. Şirkette düne göre:
 • Çalışanların birbiriyle uyumu ve dayanışması artar, takım içi davranışlarda daha iyileşme gözlenir. Birlik beraberlik bilinci gelişir, daha huzurlu bir çalışma ortamı oluşur
 • Çalışanların kuruma bağlılığı, çalışma disiplini ve iş farkındalığı artar
 • Sürtüşmeler, şikâyetler, çatışmalar ve bunlara bağlı yöneticilerin halletmesi gereken konular azalır
 • Çalışanların problem çözme becerisi gelişir, buna bağlı olarak kayıplar azalır
 • Çalışanların sorumluluk almaya daha açık hale gelmesi ile maddi manevi iş sonuçlarında verimlilik artışı gözlenir
 • Müşterilerle olan konuşmalar ve davranışlar daha iyiye gider. İletişime dayalı müşteri şikâyetleri ve iletişim problemleri azalır, müşteri memnuniyeti ve satışları olumlu yönde etkilenir
 • Müşteriler, kurumda ihtiyaç ve beklentileri karşılanırken daha keyifli bir hizmet alırlar
 • Kaliteli iletişim kuran bir ekipten hizmet almak, tüm paydaşlara daha değerli hissettirir

İlişkilerde Ustalık Seminer Programının Bireye Kazanımları Neler?

İlişkilerde Ustalık Semineri; bireylerin ilişkilerini olumlu yönde etkiler. Birey, kendi dününe göre:

 • Kendini, çalışma arkadaşlarını, en yakınlarını, eşini, çocuklarını gerçek anlamda tanıyabilir ve anlayabilir seviyeye gelir
 • Güçlü ve zayıf yönlerini öğrenir ve bunları yönetebilmek için stratejiler edinir
 • İnsanlarla daha iyi anlaşma, iyi vakit geçirme, çatışmaları yönetme ve ikna becerileri gelişir
 • İlişkilerini daha mutlu ve huzurlu olduğu bir dengeye getirmenin yollarını öğrenir
 • Sorumluluğundaki insanları nasıl yetiştirebileceğini, insan yetiştirmenin stratejilerini öğrenir
 • İlişkilerinde tekrar eden problemlerin sebeplerini anlar ve çözümlerini bulur
 • İletişimde stil sahibi olur ve bu da iletişime liderlik yeteneğini geliştirir
 • Bilinç ve farkındalık düzeyi daha da yükseldiği için öfke ve duygu kontrolü artar
 • İsabetli karar verme, faydalı olanı seçme, iyi olanı fark etme becerileri artar ve yaşam kalitesi daha iyileşir
 • Gelişen problem çözme becerisi, kariyer ve başarı süreçlerini olumlu etkiler
 • Ailesiyle olan iletişim problemlerini de çözebileceğinden, sadece iş hayatında değil, tüm hayatında mutlu olur.

Kimler Katılabilir?

İlişkilerde Ustalık Seminer Programına katılım için ön koşul, katılımcıların Kim Kimdir Programına daha evvel katılmış olmalarıdır.

İlişkilerde Ustalık Seminer Programı; ilişkilerini ustalık boyutuna taşımak isteyen kişiler içindir. İlişkilere liderlik becerilerini üst seviyeye taşımayı hedefleyen, öğrenmeye açık olan herkes katılabilir.