Hakkımızda

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ NEDİR?

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana en çok merak ettiği şey, “Gerçek nedir?” sorusu olmuştur. Hayatını doğru bir şekilde yaşayabilmek ve anlayabilmek için gerçeğe ihtiyaç  duyduğundan,  hep  gerçeği  bulmak,  gerçeği  duymak, gerçeği öğrenmek ister.

Gerçeği bulmak ise o kadar zor değildir. Geçmişte yaşamış olan insanların deneyimlerini tutarlılık testinden geçirerek, gerçek bilgiye ulaşmak mümkündür.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi; insanın Gerçek Amacını Amaç Edinmiştir…

İnsanoğlu var olduğundan bu yana amacı hiç değişmemiştir: Mutlu olmak ve başarılı olmak. Deneyimsel Tasarım Öğretisi de, insanın amacını amaç edinmiştir. Sunduğu stratejilerle insanların dününden daha başarılı, daha mutlu ve daha marifetli olmalarına destek olur. Bu sebeple, insanın bugün ne olduğuyla değil, dününe göre bugün nerede olduğuyla ilgilenir. Kişinin ihtiyacına bakar ve ona göre stratejiler üretir.

 

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, tutarlılık testinden geçmiş olan deneyimleri paylaşarak, kişinin hedeflerine ulaşabilmesi için, belirleyeceği yol haritasını tasarlamasına destek olur.

 

Gerçekle Sahteyi Ayrıştırır…

Deneyimsel Tasarım Öğretisinin amaçlarından biri de, gerçeğin ne olduğunu aktarmaktır. Gerçeği bilen kişi, sahteyi bilir ve kendi iradesiyle, ikisi arasında bir seçim yapar. Gerçeğe sahip olan kişi her zaman üstündür.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi gerçeklik ilmi olduğundan, sahte ve gerçeği birbirinden ayırmamıza yardımcı olur. İnsanoğlunun ihtiyaçlarının ötesinde çok çeşitli istekleri vardır.

Ulaştığında mutlu ve başarılı olacağını zannettiği şeyler için bir ömür boyu çabalar durur insanoğlu. Çoğu zamansa, o şeylere ulaştığında, o kadar da mutlu olamadığını fark eder.

Çünkü gerçekle sahteyi ayırt etmekte zorlanır.

Kişinin gerçek mutluluğu ve başarıyı yakalaması için, gerçek ve sahte arasındaki ayrımı bilmesi gereklidir. Bu ayrımı bilemediğimizde, sahtenin peşinde koşar ve yanılırız.

Gerçek, tutarlı içerik demektir ve hiç değişmez. Sahte ise tutarsızdır. Zamana,  mekana yani koşullara göre değişkenlik gösterir. Sahte uzun vadede yok olmaya mahkumdur. Sahte ve gerçek yan yana geldiğinde, sahte yok olur. Bu sebeple, Deneyimsel Tasarım Öğretisi, gerçeği ve sahteyi ayrıştırmayı kolaylaştıracak, bilgiler paylaşır.

Deneyim Transferi Yapar

Sınırlı olan ömrümüzde, her şeyi deneye yanıla öğrenmemiz mümkün değildir. Bilmediğimiz bir durumla karşılaştığımızda, zamandan kazanmak ve hata yapmamak için, deneyimli birilerini arar ve onlara danışırız. Aslında farkında olmadan, deneyim transferi yaparız. Deneyim transferi yapmak, daha emin adımlarla, daha az hata yaparak, hedeflerimize ulaşmamızı sağlar.

İz ve İşaretleri Deşifre Eder

Hayat bizlere her zaman yaşadıklarımızla ilgili iz ve işaretlerini gösterir, ama bizler yeterli ilme sahip olmadığımız için, bu iz ve işaretleri görmekte zorlanırız.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, çevremizde gelişen olaylardaki, insanların davranışlarındaki, kısacası dış dünyada karşılaştığımız mesajlardaki iz ve işaretleri okuyabilmemize yardımcı olur. Bu beceriye sahip oldukça da, atacağımız adımları, vereceğimiz kararları daha bilinçli veririz. Böylelikle, aynı hataları tekrar tekrar yapmadığımız gibi daha az hata yaparak hedeflerimize ulaşırız.

Soyut Yasaları Deşifre Eder

Hayat sebep-sonuç ilişkisine dayalıdır. Sebep-sonuç ilişkisini bilebilmek için soyut yasaların bilinmesi gereklidir. Soyut yasalar,  her zaman, her yerde ve herkes için geçerlidir.

İnsanlar başlarına gelen durumları açıklayamadıklarında, “tesadüf” ,” şans” , veya “şanssızlık” derler. Oysa, “Tesadüf veya şans diye bir şey yoktur” der Deneyimsel Tasarım Öğretisi. Soyut yasalara hakim olan kişi, daha mutlu ve başarılı olur ve bulunduğu ortamda üstünlük sağlar.

Sahip olduklarımızın bizlere faydalı olabilmesi ve sahip olduklarımızla tatmin olabilmemizin sırrı, “Üretimimizin her zaman tüketimimizden daha fazla olması”ndaki soyut yasada gizlidir. Bu yasayı bilmediğimizde, daha fazla şeye sahip olabilmek için daha fazla tüketiriz, ama her geçen gün de mutsuzluğumuz artar.

“Bir şeyin miktarı arttığında, etkisinin azalacağıyla” ilgili soyut yasayı bilmediğimizde, doymak için yemek miktarımızı, ikna etme etmek için konuşma miktarımızı, tatmin olmak için alışveriş miktarımızı artırırız. Ne var ki sonuç alamayız. Biz daha çok yedikçe açlığımız artar. Daha çok konuştukça etkimiz azalır.

Deneyimsel Tasarım Öğretisindeki Bilgilerin Özellikleri;

Bir bilginin Deneyimsel Tasarım Öğretisi müfredatına girebilmesi için dört özelliğinin olması gerekir.

1.Tutarlı Olmalı

Hazırlanan programlar, seminerler ve danışmanlıklar dahilindeki tüm bilgiler gerçek olduğundan tutarlıdır. Her öğrenilen bilgi bir önceki bilgiyi tamamlar ve her biri kendi içinde tutarlılık gösterir. Bilgilerin ilk cümlesinden son cümlesine kadar hepsi birbiri ile tutarlıdır. Anlatılan her bilgi bir önceki bilgiyi destekler ve ispatlar niteliktedir. Aralarında çelişki yoktur, ilişki vardır. Bir yerde arı kovanı gördüğümüzde, biliriz ki orada arı vardır. Arı varsa polen, polen varsa çiçek vardır. Çiçeğin yapısı ise, bölgenin bitki örtüsü ve ikliminin işaretidir. Aynı bunlar gibi, anlatılan bilgiler birbirinin varlığını ispatlar.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi bilgilerinde, “Bence”, “Bana göre”, “Ona göre” yoktur. Deneyimsel Tasarım Öğretisinin aktardığı bilgiler gerçektir; gerçek ise tutarlı içerik demektir. Tutarlı bir içeriğin kişisel yorumu olmaz. Burada verilen bilgiler tüm zamanlar, tüm toplumlar ve tüm insanlar için geçerlidir. Altının binlerce yıldır geçerli ve değerli olması gibi, Deneyimsel Tasarım Öğretisi bilgileri de geçmişte olduğu gibi şimdi de geçerlidir.

2. Faydalı Olmalı

Bilginin sadece tutarlı olması yetmez, faydalı da olması gerekir. Bir bilginin faydalı olması, kişinin lehine olması demektir. O nedenle Deneyimsel Tasarım Öğretisi ihtiyacı olana ihtiyacı olanı vermeyi amaç edinmiştir. Deneyimsel Tasarım Öğretisinde bir bilgi ancak fayda sağlıyorsa aktarılır. Her bilginin amacı kişinin dününden iyi olmasına yardımcı olmaktır. İnsanlar anlık çıkarlarıyla sürekli faydalarını karıştırırlar. İnsana gerçek anlamda fayda sağlayacak şey anlık olarak acı verebilir. Deneyimsel Tasarım Öğretisinde daha büyük bir fayda sağlamadan insanın elindeki alınmaz. Anlatılanlar kişiyi uzun vadede mutlu ve başarılı yapıyorsa aktarılır.

Anlık çözümler problemleri kalıcı bir şekilde çözmeyeceği için Deneyimsel Tasarım Öğretisi, insanın gerçek iyileşmesine yönelik, toplam fayda sağlayacak yöntemler paylaşır.

Yeryüzünde, tüm düzen fayda üzerine kurulmuştur. Hayatta gördüğümüz her şeyin bir faydası vardır. İnsan hariç, yaratılmış tüm canlılar doğanın dengesine katkı sağlar. Rüzgarlar bitkilerin aşılanmasını, bulutların hareket etmesini sağlar. Arılar, insanlar için bal yapar. Solucanlar toprağın havalanmasında önemli bir rol oynar. Bu dünyada her şeyin ama her şeyin bir faydası vardır. Doğayla uyumlu yaşamak, soyut yasalara uygun hareket etmek için de insanın da fayda sağlaması ve faydalı bilgilerle kendini donatması gerekmektedir.

3.Uygulanabilir Olmalı

Uygulanabilirlik, bir bilginin doğrudan hayatımıza geçirilebilir olması demektir. Deneyimsel Tasarım Öğretisinde aktarılan bilgiler pratiktir; her an ve her yerde uygulanabilir.

İnsanın zihnini dolduran ama hiç işine yaramayan pek çok bilgi vardır. İşimiz için gerekmiyorsa, üçgenin iç açılarının toplamı bilgisi gerçek yaşamda hiç işimize yaramamıştır.

İntegral ya da türev bilgisini şirket yönetirken, ailemizle iletişim kurarken hiç kullanmamışızdır. Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nde aktarılanlar hemen hayata geçirilebilen, pratik bilgilerden oluşur. Teoride kalmaz. Bunlar zaten denenmiş ve işe yaramış yöntemlerin transferi olduğu için uygulanamaması söz konusu değildir.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi’ndeki bilgiler, insanın temasta olduğu iş, sosyal ilişkiler, aile hayatı gibi tüm alanlarda, herhangi bir materyale, araç gerece ihtiyaç duymadan, o anda uygulanabilir.

4. Anlaşılabilir Olmalı

Deneyimsel Tasarım Öğretisi sade bir dil kullanır. Bilimsel verilerden faydalanır ancak aktarım bilimsel terimler içermez. Kişileri etkilemek için az bilinen kelimeler, terminolojiler kullanmaya ihtiyaç duymaz.

Aktarılan her kavramın tanımı yapılır. Gücünü epistemoloji yapmasından alır. Epistemoloji kavram bilimi demektir.

Kavramların anlamlarını bilmek, belirsizliği ortadan kaldırır. Çünkü insanlar duydukları kavramları, bildiğini zanneder. Gerçek anlamını bilmeden kavramları kullanırlar. Oysa bir şeyi tanımlamadan geliştiremeyiz. Pek çok kavramı duymuşuzdur ama gerçekten ne demek bilmeyiz. Gerçek anlamlarını bilmediğimizden, aşkla sevgiyi, özgürlükle asiliği, bağlılıkla bağımlılığı, azimle hırsı birbirine karıştırırız.

İşte epistemoloji kavramlar arasındaki karışıklığı giderir. Gerçek tanımları verir. Kullanılan her kavram açıklandığı için o konudaki karışıklık, belirsizlik ortadan kalkar, netlik gelir. Belirsizliğin ortadan kalkması önemlidir çünkü belirsizliğin ve karışıklığın olduğu yerlerde, insanın doğru kararlar verebilmesi, gerçekle sahteyi ayırt edebilmesi zordur.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nde yapılan epistomolojilerle, kişi kavramları duyduğunu bildiğini zanneden değil, ne bilip ne bilmediğinin farkında olan biri olur. Gerçekle sahteyi kolaylıkla ayrıştırabilir.

Bir bilgi bu dört özellikten sadece birini bile barındırmıyorsa müfredata alınmaz. Deneyimsel Tasarım Öğretisi içeriğindeki bilgi ve örneklerde, kişi kendi veya çevresindeki insanların hayatlarında benzerlikler bulur. Anlatılanlar, kişinin hayatında karşılık bulunduğu alanlarda, kişiye fayda sağlar. Bu sebeple kişinin faydalanması yaşanmışlıkları ile doğru orantılıdır. Paylaşılan bilgiler tüm zamanlar, tüm konular ve tüm insanlar için geçerlidir.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, susuzluğunu gidermek için yıllarca tuzlu su içmiş birine, sadece su içmesinin yeterli olacağını hatırlatır.

İlişkilerde Ustalık

Başarı Psikolojisi

Makaleler

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, Duyurular, Zirveler