Projeler

Gençlik Projeleri

Bir toplumun genç nesli o toplumun geleceğidir. Geleceğe yön verecek olan neslin gelişimi de tüm toplumun sorumluluğudur. Deneyimsel Tasarım Öğretisi de bu sorumluluk bilinciyle genç neslin gelişimiyle ilgili projeler düzenlemektedir. Bu projeler kapsamında bugüne kadar binlerce gencin gelişimine katkı sağlanmıştır. Geri bildirimlerden almış olduğumuz memnuniyet sonucunda projelerimizin sürekliliğine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda her yıl düzenli olarak binlerce gencin hayatına katkı sağlamak için projeler geliştirilmektedir. Dönemsel olarak farklılık gösterebilen bu projeler Zirve Projesi olarak adlandırılmaktadır.

Zirve projesi; Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nin üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırladığı bir projedir. Proje kapsamında, gençlerin hem fayda hem de haz alması planlanmıştır. Bundan dolayı, konu içerikleri ve organizasyon bu yönde hazırlanmaktadır. İki gün süren organizasyon üniversite yönetimi ve öğrenci kulüplerinin destekleriyle yürütülmektedir. Özellikle kulüplerle yapılan organizasyonda, öğrencilere yönetimsel ve organizasyonel gelişimleri için destek verilmektedir.
Eğitim içerikleri; güncel ve ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak, Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nin konuları içerisinden seçilmektedir. Zengin metafor ve uygulamalar ile de eğitim program keyifli hale getirilmiştir

PROJE KİMLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR ?

Diğer projelerimizde olduğu gibi bu projede Deneyimsel Tasarım Öğretisi Strateji Tasarımcılığı Eğitmen Eğitimi almış veya almakta olan eğitimciler tarafından düzenlenmektedir. Bu eğitmenler farklı yaş, kültür, ekonomi ve mesleki deneyime sahip bireylerden oluşmaktadır. Bu farklılıklar, almış oldukları eğitimler sonucunda tek bir sunum dili haline gelmektedir. Böylelikle katılımcıların sıkılmadan faklı kişilerden dinleyeceği bir seminer programı düzenlenmektedir

Kurumsal Projeler

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, toplumsal kalkınmaya destek amacıyla, kamu ve özel sektörün ihtiyacına yönelik olarak seminer programları düzenlemektedir.

Bu programlar aracılığıyla bugüne kadar birçok kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen projelerden elde edilen olumlu sonuçlar doğrultusunda aynı özveri ve motivasyonla projelerimiz devam etmektedir.

PROJE KİMLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR

Diğer projelerimizde olduğu gibi, bu projede de Deneyimsel Tasarım Öğretisi Strateji Tasarımcılığı Eğitmen Eğitimi almış veya almakta olan eğitimciler tarafından düzenlenmektedir.

Bu eğitmenler farklı yaş, kültür, ekonomi ve mesleki deneyime sahip bireylerden oluşmaktadır. Bu farklılıklar almış oldukları eğitimler sonucunda tek bir sunum dili haline gelmektedir. Böylelikle katılımcıların sıkılmadan faklı kişilerden dinleyeceği bir seminer programı düzenlenmektedir.

PROJE KAPSAMINDA HANGİ KONULAR ELE ALINMAKTADIR

İletişim, insanlar arasında ilişkiyi başlatan ve bitiren bir konudur. Bundan dolayı, henüz ilişki kuramadığımız kurum ve kuruluşlarla ilişkimizi iletişim seminerleriyle başlatmayı arzu ediyoruz. İletişim konusu, hemen hemen her eğitim kurumunun müfredatında olan, herkesin bildiğini düşündüğü bir eğitim konusudur. Herkesin bildiğini düşündüğü şey esasında bildiğini düşünen herkesin ortak sıkıntısı olur. Bundan dolayı, iletişim eğitimi almasına rağmen ilişkilerini düzenleyemez. Bunun nedeni, ilişki kurduğu canlıyı yeterince tanıyamamasıdır. Dolayısıyla öncelik insan tanıma üzerine olmalıdır. Bundan dolayı, bizimde önceliğimiz insanı tanıtmak ve bu sayede kendimizi de anlatabilmektedir. Bunu gerçekleştirmek için İletişim Ustalığı Seminer programının Kim-Kimdir bölümünü kurumlara belirli kıstas doğrultusunda sosyal sorumluluk projesi olarak sunulmaktadır..