Projeler

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ
GENÇLİK PROJELERİ

NEDEN ÜNİVERSİTE ZİRVESİ?

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, insanın amacını amaç edinmiştir. İnsanın da üç temel amacı vardır. Mutlu olmak, başarılı olmak ve iyi İlişkiler kurmak. İki gün boyunca bu üç amaca yönelik oluşturulmuş olan müfredatın aktarımı yapılır.

Üniversite öğrencilerinin işine yarayacak tutarlı, faydalı, anlaşılabilir ve uygulanabilir bilgiler paylaşılır. Böylelikle geleceğimizi oluşturan gençlerin mutlu, başarılı ve iyi ilişkiler kurmasına katkı sağlanır. Mutlu, başarılı ve iyi ilişkileri olan bir nesil de geleceğimizi bugünümüze göre daha iyi şekillendirecektir.

NASIL BİR ZİRVE PROGRAMI?

Zirve Programı Deneyimsel Tasarım Öğretisi eğitimi almış veya alan eğitimciler tarafından sunulmaktadır. Birbirinden farklı eğitimcilerin bir grup şeklinde sunduğu bir programdır. Farklı yaş, kültür, meslek sahibi olan eğitimciler, birbirinden farklı konular sunmaktadır. Böylelikle dinleyici için izlemesi keyifli ve faydalı bir etkinlik oluşturulmaktadır.

Zirve programı iki gün belirli ders periyodlarına bölünerek sunulmaktadır. Programda kitlenin keyifli bir vakit geçirebilmesi için konular yaş grubuna göre hazırlanmaktadır. Program aralarında katılımcılara ikramlar sunularak etkileşim ve motivasyon sağlanmaktadır.

PROJE KAPSAMINDA HANGİ KONULAR ELE ALINMAKTADIR ?

ÜNİVERSİTE ZİRVE PROGRAMININ SAĞLADIĞI KATKILAR NELERDİR?

Üniversite yılları hayata hazırlığın en son ve en önemli dönemidir. Bu dönemde sağlanan katkılar insanda kalıcı fayda sağlamaktadır. Bundan dolayı bu sürede kişi kendini ne kadar geliştirirse, geleceğini o kadar iyi şekillenmiş olur.
Bundan dolayı bu programlar gençlerimizin geleceğini olumlu yönde şekillendirmesi için dizayn edilmiştir.

Zirve projesinde aktarılan konularla;

Kişinin daha iyi iletişim becerilerine sahip olması,

Kendisi ve diğer insanları daha iyi tanıması,

Karşılaştığı problemlerin gerçek nedenlerini anlayıp, gerçek çözümler üretebilmesi,

Daha güçlü, mutlu, başarılı olmanın yollarını öğrenmesi konularında katkı sağlamak amaçlanır.

 • Deneyimsel Tasarım Öğretisi
 • İletişim Ne Değildir? Nedir?
 • Aktarma – Algılama
 • İnsan Tanıma- 1 (Temsil Sistemleri)
 • İnsan Tanıma-2 (Meta Programlar)
 • GİZ-ZIT (İlişkiler Yasası)
 • İletişim Stratejileri
 • İletişimde Bedel
 • İletişimde Beklenti
 • Üç Boyutlu İletişim
 • Sahne ve Sunum Becerileri

Deneyimsel Tasarım Öğretisi Kurumu Olarak Eğitim Verdiğimiz Üniversiteler

10
12